EğitimProjelerTrend

STEAM ile Okullarda Farkındalık Etkinlikleri

Steam yaklaşımı ile dünya problemlerine çözüm arayarak öğrencide farkındalık oluşturmayı amaçladık. Bilinçli tüketim, geri dönüşüm, güçlü ifade, işbirliği gibi kavramlara çalışmamızda yer vererek etkinlikler oluşturduk.

Özet

Steam yaklaşımı ile dünya problemlerine çözüm arayarak öğrencide farkındalık oluşturmayı amaçladık. Bilinçli tüketim, geri dönüşüm, güçlü ifade, işbirliği gibi kavramlara çalışmamızda yer vererek etkinlikler oluşturduk. Ortaklarımızda belirlenen aylık hedefler doğrultusunda faaliyet geliştireceğiz. Önceden belirlediğimiz konu içeriklerine göre etkinlik takvimi oluşturduk. Her ay 1 ürün oluşturulacak biçimde tasarım yaptık.

Her ay kurucu ve diğer ortak paydaşlarımızla birlikte toplantı ve webinarlar yaparak süreç takip edilecek ve değerlendirme yapılacaktır. Öğrenciler twinspace kayıt olacaklar ve kendilerine ait avatar oluşturarak öncelikle sürece dâhil olacaklardır. Sonrasında proje için sınıflarda STEAM etkinleri öğretmen rehberliğinde uygulanacak ve web 2 araçları ile ortak ürünler oluşturulacaktır.

Summary

We aimed to raise awareness in students by seeking solutions to world problems with the Steam approach. We created activities by including concepts such as conscious consumption, recycling, strong expression and cooperation in our work. Our partners will develop in line with the monthly targets determined. We have created an event calendar according to the subject contents that we have determined beforehand.

We designed in such a way to create 1 product every month. We will follow and evaluated by holding meetings and webinars with our founder and other common stakeholders every month. Students will register with twinspace and create their own avatar and be involved in the process first. Afterwards, Our pupils will implement STEAM activities in the classrooms for the project under the guidance of teachers and will create joint products with web 2 tools.

Founders

Founder: Gülümser ŞENTÜRK | ESEP (europa.eu)

Co-Founder: güler kocaoğlu | ESEP (europa.eu)

Project Page: STEAM ile Okullarda Farkındalık Etkinlikleri | ESEP (europa.eu)

etwinning » tetaton.com

her güne bir etwinning » tetaton.com

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir