EğitimProjelerTrend

PEER BULLYING – AKRAN ZORBALIĞI

School bullying is a type of aggression that results in one or more students deliberately and persistently harassing weaker students, and in which the victim is unable to protect himself.

PEEL BULLYING

Summary

School bullying is a type of aggression that results in one or more students deliberately and persistently harassing weaker students, and in which the victim is unable to protect himself. Family abuse is not part of normal development. This negative behavior has an extraordinarily destructive effect. Therefore, regardless of its type, it will emphasize that bullying is unacceptable, and studies should be carried out to cope with it. In this project, which is planned as a 5-month group guidance, it is aimed to interfere with peer bullying and to gain social skills.

Özet

Okul zorbalığı, bir veya daha fazla öğrencinin kasıtlı ve ısrarlı bir şekilde zayıf öğrencileri taciz etmesine neden olan ve mağdurun kendini koruyamadığı bir saldırganlık türüdür. Aile içi istismar normal gelişimin bir parçası değildir. Bu olumsuz davranışın olağanüstü yıkıcı bir etkisi vardır. Bu nedenle, türü ne olursa olsun, zorbalığın kabul edilemez olduğunu ve bununla başa çıkmak için çalışmalar yapılması gerektiğini vurgulayacaktır. 5 aylık bir grup rehberliği olarak planlanan bu projede akran zorbalığına müdahale edilmesi ve sosyal becerilerin kazandırılması hedeflenmektedir.

Founders

Founder: Azize Keleş | ESEP (europa.eu)

Co-Founder: Ekaterine Kharazishvili | ESEP (europa.eu)

Project Page: PEER BULLYING | ESEP (europa.eu)

etwinning » tetaton.com

her güne bir etwinning » tetaton.com

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir