EğitimProjelerTrend

NATURE FROM THE LANGUAGE OF MYTHOLOGY

People living in primitive ages have associated nature with many myths (tales) as a result of their efforts to understand nature and the universe, which cannot yet be explained by science.

Summary

People living in primitive ages have associated nature with many myths (tales) as a result of their efforts to understand nature and the universe, which cannot yet be explained by science. It was discovered at that time that nature was very important. Besides these, it is the main source of tales, legends and stories. The mythological stories that have survived until today have been enriched with new ideas by the people of the later period, and thus the myths have survived until today.Are you with us to admire nature, culture and the relationship between the two, from the language of mythology?

Özet

İlkel çağlarda yaşayan insanlar, henüz bilimle açıklanamayan doğayı ve evreni anlama çabalarının bir sonucu olarak doğayı birçok mit (masal) ile ilişkilendirmişlerdir. O zamanlar doğanın çok önemli olduğu keşfedildi. Bunların yanı sıra masalların, efsanelerin ve hikayelerin ana kaynağıdır. Günümüze kadar ulaşan mitolojik hikayeler, daha sonraki dönem insanları tarafından yeni fikirlerle zenginleştirilmiş ve böylece mitler günümüze kadar gelmiştir. Mitolojinin dilinden doğaya, kültüre ve ikisi arasındaki ilişkiye hayran olmak için bizimle misiniz?

Founders

Founder: sevda ERTÜRK | ESEP (europa.eu)

Co-Founder: Magda Roupa | ESEP (europa.eu)

From Beyşehir: Selma OĞUL ÖĞÜTLÜ | ESEP (europa.eu)

Project Page: NATURE FROM THE LANGUAGE OF MYTHOLOGY | ESEP (europa.eu)

etwinning » tetaton.com

her güne bir etwinning » tetaton.com

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir