EğitimProjelerTrend

Museum of Inventions – İcatlar Müzesi

From ancient tools to the latest technological advances, human inventions and technology have shaped societies and changed the world.

museum of inventions

Summary

From ancient tools to the latest technological advances, human inventions and technology have shaped societies and changed the world. As expectations and possibilities developed, each new generation brought with them their creative thinkers. In this project, we wanted to examine these inventions that completely changed and improved our lives. In the age of technology we live in, our students will learn about all the stages that have been passed by researching bright and creative ideas and also the inventors of these inventions since ancient times. At the same time, they will research and learn the life stories of inventors, the difficulties they encountered on the way to success, and how they followed the path to success. What was life like without these inventions? What would life be like right now if it weren’t for these important scientists? By learning these, they will understand the importance of science and technology in our lives. At the same time, in our internationally established project, with our founding partner from Romania, our project will provide our students with knowledge in the light of science and technology, as well as improve their linguistic and communication skills with collaborative, project-based and learning by doing methods. They will also learn and use appropriate and effective Web 2.0 tools.

Özet

Eski araçlardan en son teknolojik gelişmelere kadar, insan icatları ve teknolojisi toplumları şekillendirdi ve dünyayı değiştirdi. Beklentiler ve olasılıklar geliştikçe, her yeni nesil yaratıcı düşünürlerini de beraberinde getirdi. Bu projede hayatımızı tamamen değiştiren ve iyileştiren bu icatları incelemek istedik. İçinde yaşadığımız teknoloji çağında öğrencilerimiz parlak ve yaratıcı fikirleri araştırarak geçilen tüm aşamaları ve aynı zamanda antik çağlardan beri bu icatların mucitlerini öğreneceklerdir. Aynı zamanda mucitlerin hayat hikayelerini, başarıya giden yolda karşılaştıkları zorlukları ve başarıya giden yolda nasıl yol aldıklarını araştırıp öğreneceklerdir. Bu icatlar olmadan hayat nasıldı? Bu önemli bilim adamları olmasaydı şu anda hayat nasıl olurdu? Bunları öğrenerek, bilim ve teknolojinin hayatımızdaki önemini anlayacaklardır. Aynı zamanda uluslararası alanda kurulmuş projemizde, Romanya’dan kurucu ortağımız ile birlikte projemiz, öğrencilerimize bilim ve teknoloji ışığında bilgi vermenin yanı sıra, işbirlikçi, proje tabanlı ve yöntemler yaparak öğrenme ile dil ve iletişim becerilerini geliştirecektir. Ayrıca uygun ve etkili Web 2.0 araçlarını öğrenecek ve kullanacaklardır.

Founders

Founder: Saliha Karaman | ESEP (europa.eu)

Co-Founder: Balas Tatiana | ESEP (europa.eu)

From Beyşehir: Merve Aslan | ESEP (europa.eu)

Project Page: Museum of Inventions | ESEP (europa.eu)

etwinning » tetaton.com

her güne bir etwinning » tetaton.com

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir