EğitimProjelerTrend

Make Happy Be Happy – Mutlu Et Mutlu Ol

Projemiz öğrencilerimize hem ruhsal hem fiziksel aktiflik sağlayacak bir iyilik projesidir. Öğrencilerimizin kalplerine dokunarak iyilik tohumları ekmek istiyoruz.

make happy be happy

Summary

Our project is a well-being project that will provide both mental and physical activity to our students. We want to sow seeds of goodness by touching the hearts of our students. We want to give in education by integrating them with life studies.

We see that today’s children are increasingly selfish, inactive, asocial, depressive, pessimistic characters who become alienated from themselves and their environment.

We aim to be beneficial to their environment, people, animals and nature, and to instill the consciousness and spirit of happiness by planning activities that will dull their bad sides. Happy children means happy future. Happiness is an amazing power that makes every person productive, efficient, responsible, useful.

We want to be useful to the future by raising happy children.

Özet

Projemiz öğrencilerimize hem ruhsal hem fiziksel aktiflik sağlayacak bir iyilik projesidir. Öğrencilerimizin kalplerine dokunarak iyilik tohumları ekmek istiyoruz. Eğitim-öğretimde değerlerimiz, hayat bilgisi ve sosyal bilgiler konuları içerikleriyle de bütünleştirerek vermek istiyoruz.

Günümüz çocuklarının gitgide bencil, hareketsiz, asosyal, depresif, karamsar, kendine ve çevresine yabancılaşan bir karakter oluşturduklarını görmekteyiz.

Bu özelliklerini köreltecek etkinlikler planlayıp çevrelerine, insanlara, hayvanlara, doğaya karşı faydalı olmayı ve bundan mutluluk duyma bilinci ve ruhu aşılamayı amaçlamaktayız. Mutlu çocuklar mutlu gelecektir. Mutluluk her insanı üretken, verimli, sorumlu, faydalı yapan muhteşem bir güçtür.

Geleceğe mutlu çocuklar yetiştirerek faydalı olmak istiyoruz.

Founders

Founder: Özlem Yıldırım | ESEP (europa.eu)

Co-Founder: Ləman Rəhmanova | ESEP (europa.eu)

Project Page: Make Happy Be Happy | ESEP (europa.eu)

etwinning » tetaton.com

her güne bir etwinning » tetaton.com

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir