EğitimProjelerTrend

LIVING SCHOOL BOARD – YAŞAYAN OKUL KURULU

For years, school boards in our schools have always been monotonous. It contains only poetry, writings and a few pictures.

living school board

Summary

For years, school boards in our schools have always been monotonous. It contains only poetry, writings and a few pictures. As such, it cannot go beyond being an area for students to just look at and pass by. With this project, we aim to make school boards more impressive and give them a new breath.

Özet

Yıllardır okullarımızda okul kurulları hep monoton olmuştur. Sadece şiir, yazı ve birkaç resim içerir. Bu nedenle, öğrencilerin sadece bakıp geçebilecekleri bir alan olmaktan öteye gidemez. Bu proje ile okul panolarını daha etkileyici hale getirmeyi ve onlara yeni bir soluk kazandırmayı hedefliyoruz.

Founders

Founder: Elif Gökmen | ESEP (europa.eu)

Co-Founder: YOUSRA AMRI | ESEP (europa.eu)

Project Page: LİVİNG SCHOOL BOARD | ESEP (europa.eu)

etwinning » tetaton.com

her güne bir etwinning » tetaton.com

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir