EğitimProjelerTrend

EVERYONE IS DIFFERENT EVERYONE IS EQUAL

Özel eğitim ihtiyacı olan çocukların normal gelişim gösteren akranlarıyla sınırlı sosyalleşmeye sahip oldukları gözlenmiştir. Özellikle normal gelişim gösteren öğrencilerin özel gereksinimli akranlarıyla çok fazla iletişim kuramadıkları bilinmektedir.

everyone is different everyone is equal

Summary

It has been observed that children with special education needs have limited socialization with their normally developing peers. It is known that especially students with normal development cannot communicate much with their peers with special needs. For this reason, there was a need for a project that would enable these two groups to socialize by raising awareness about each other. In our project, it is aimed to raise awareness in the society by drawing attention to children in need of special education and disability groups, to gain a sense of empathy, and to develop feelings of respect, understanding and tolerance. We aim to develop all our students’ physical, cognitive, socio-emotional, motor development, skills and creativity in making tools and materials through activities we will plan with the participation of families on subjects such as science, art, music, mind-intelligence games, environment-forest. We will exhibit and sell the handmade artistic works created within the scope of the project. Peer educations are planned in line with systematic and planned activities where students with special education needs will meet with students who require family participation and those with normal development. It is aimed to increase the social interaction of children with special education needs by supporting their independent living and social adaptation skills and also by being in social environments with their peers (class visits, restaurants, picnics, playgrounds, cinemas, theaters, cafes, etc.). We aim for our children to get to know the environment, develop effective communication skills, comply with the given instructions, maintain their self-care skills and daily life skills, fulfill their life skills together with the disabilities in special education, and become self-sufficient. We aim to change the problems experienced by children with special education needs in gaining self-confidence, sharing with others, and cooperating with various activities according to the type of disability.

Özet

HERKES FARKLIDIR HERKES EŞİTTİR

Özel eğitim ihtiyacı olan çocukların normal gelişim gösteren akranlarıyla sınırlı sosyalleşmeye sahip oldukları gözlenmiştir. Özellikle normal gelişim gösteren öğrencilerin özel gereksinimli akranlarıyla çok fazla iletişim kuramadıkları bilinmektedir. Bu nedenle bu iki grubun birbirleri hakkında farkındalık yaratarak sosyalleşmelerini sağlayacak bir projeye ihtiyaç vardı. Projemizde özel eğitime ihtiyacı olan çocuklara ve engelli gruplarına dikkat çekerek toplumda farkındalık yaratmak, empati duygusu kazanmak, saygı, anlayış ve hoşgörü duygularını geliştirmek hedeflenmektedir. Bilim, sanat, müzik, zihin-zeka oyunları, çevre-orman gibi konularda ailelerin katılımıyla planlayacağımız etkinliklerle tüm öğrencilerimizin fiziksel, bilişsel, sosyo-duygusal, motor gelişim, araç ve gereç yapımındaki beceri ve yaratıcılıklarını geliştirmeyi hedefliyoruz. Proje kapsamında oluşturulan el yapımı sanatsal eserleri sergileyip satışını yapacağız. Akran eğitimleri, özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilerin aile katılımına ihtiyaç duyan ve normal gelişim gösteren öğrencilerle buluşacakları sistematik ve planlı etkinlikler doğrultusunda planlanmaktadır. Özel eğitim ihtiyacı olan çocukların bağımsız yaşam ve sosyal uyum becerilerinin desteklenerek aynı zamanda akranlarıyla sosyal ortamlarda (sınıf ziyaretleri, restoranlar, piknikler, oyun alanları, sinemalar, tiyatrolar, kafeler vb.) bulunarak sosyal etkileşimlerinin artırılması hedeflenmektedir. Çocuklarımızın çevreyi tanımalarını, etkili iletişim becerilerini geliştirmelerini, verilen talimatlara uymalarını, öz bakım becerilerini ve günlük yaşam becerilerini sürdürmelerini, özel eğitimde engellilerle birlikte yaşam becerilerini yerine getirmelerini ve kendi kendilerine yeterli hale gelmelerini hedefliyoruz. Özel eğitim ihtiyacı olan çocukların özgüven kazanma, başkalarıyla paylaşma ve engel türüne göre çeşitli etkinliklerle işbirliği yapma konusunda yaşadıkları sorunları değiştirmeyi hedefliyoruz.

Founders

Founder: İsmail Denizli | ESEP (europa.eu)

Co-Founder: M. TERESA GUZMÁN CEBRIÁN | ESEP (europa.eu)

Project Page: EVERYONE IS DIFFERENT EVERYONE IS EQUAL | ESEP (europa.eu)

etwinning » tetaton.com

her güne bir etwinning » tetaton.com

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir