EğitimProjelerTrend

ENVIRONMENT IN THE HEART – KALBİNDEKİ ÇEVRE

Respect for us, others and all that surrounds us (especially the environment in which we live) is the main objective of our work.

Summary

Respect for us, others and all that surrounds us (especially the environment in which we live) is the main objective of our work. This year, in line with national and international indications for the protection of our planet, we will try to discover not only the beauty that surrounds us but also the importance of all living organisms and their habitats, trying to protect them, safeguard and preserve the environment by learning to respect it so that beauty in all its forms is not only discovered but also preserved.

Özet

Bize, başkalarına ve bizi çevreleyen her şeye (özellikle de içinde yaşadığımız çevreye) saygı duymak, işimizin temel amacıdır. Bu yıl, gezegenimizin korunmasına yönelik ulusal ve uluslararası göstergeler doğrultusunda, sadece bizi çevreleyen güzelliği değil, aynı zamanda tüm canlı organizmaların ve yaşam alanlarının önemini keşfetmeye çalışacağız, onları korumaya, çevreyi korumaya ve muhafaza etmeye çalışacağız.

Founder: Isabella Marini | ESEP (europa.eu)

Co-Founder: Nurten ÖZEL | ESEP (europa.eu)

Project Page: ENVIRONMENT IN THE HEART | ESEP (europa.eu)

TwinSpace: TwinSpace | ESEP (europa.eu)

etwinning » tetaton.com

her güne bir etwinning » tetaton.com

Bir yanıt yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir