EğitimProjelerTrend

BANA HER YER OKUL / EVERYWHERE IS SCHOOL…

This project aims to apply the learning outcomes in the curriculum in a way to develop fun and creative ideas in out-of-school learning environments. In this project, studies will be carried out in different environments (digital, park, library, post office, hospital, beach, museum, factory, etc.) with the participation of different branches and cooperation between groups.

Summary

This project aims to apply the learning outcomes in the curriculum in a way to develop fun and creative ideas in out-of-school learning environments. In this project, studies will be carried out in different environments (digital, park, library, post office, hospital, beach, museum, factory, etc.) with the participation of different branches and cooperation between groups. Blended learning and flexible learning skills will be developed for the purposes of creative drama, learning by doing, using digital platforms effectively, producing products, recognizing how classroom achievements take place in daily life, and disseminating education and training. It will start in January 2023 and will end in April 2023. It is aimed at 14-18 years old.

Özet

Bu proje, müfredatta yer alan kazanımların okul dışı öğrenme ortamlarında eğlenceli ve yaratıcı fikirler geliştirecek şekilde uygulanmasını amaçlamaktadır. Bu projede farklı branşların katılımı ve gruplar arası işbirliği ile farklı ortamlarda (dijital, park, kütüphane, postane, hastane, sahil, müze, fabrika vb.) çalışmalar yapılacaktır. Yaratıcı drama, yaparak öğrenme, dijital platformları etkin kullanma, ürün üretme, sınıf kazanımlarının günlük hayatta nasıl yer aldığını fark etme, eğitim ve öğretimi yaygınlaştırma amaçlarıyla harmanlanmış öğrenme ve esnek öğrenme becerileri geliştirilecektir. 2023 Ocak ayında başlayacak ve 2023 Nisan ayında sona erecektir. 14-18 yaş hedeflenmektedir.

 

Founder: Emel Özmen | ESEP (europa.eu)

Co-Founder: valentina karanfilovikj | ESEP (europa.eu)

Partner from Beyşehir: seval bayık | ESEP (europa.eu)

Project Page: BANA HER YER OKUL / EVERYWHERE IS SCHOOL FOR ME | ESEP (europa.eu)

etwinning » tetaton.com

her güne bir etwinning » tetaton.com

Bir yanıt yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir