SıcakSınavlarTrend

EKYS (Müdür ve Müdür Yardımcılığı Sınavı) İle İlgili Ne Varsa

EKYS yani Eğitim Kurumları Yönetici Seçme Sınavı, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremleri ardından 5 Mart tarihinden 21 Mayıs tarihine ertelenmişti.

Ertelenen EKYS ile ilgili adayların araştırmaları da arttı. Öyle ki sınav süresi, soru sayısı, soru dağılımı gibi bilgileri adaylar için topladık.

Güncel EKYS konu dağılımı-Güncel EKYS soru dağılımı

Yazılı sınavların konuları ve ağırlıkları aşağıdaki gibidir.

 • a) Genel kültür. (16 soru)
  Türkiye tarihi
  Türkiye Coğrafyası
  Vatandaşlık bilgileri
  Güncel bilgiler
 • b) Atatürk inkılaplarının ilkeleri ve tarihi. (8 soru)
 • c) Değerler eğitimi (8 soru)
 • ç) Eğitim etiği (8 soru)
 • d) Eğitim bilimleri (24 soru)
 • e) Mevzuat (16 soru)
  T.C. Anayasası,
  222 sayılı Temel Eğitim ve Öğretim Kanunu,
  657 Sayılı Kamu Hizmeti Kanunu,
  1739 Sayılı Halk Eğitimi Temel Kanunu,
  3071 Sayılı İtiraz Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun,
  4483 sayılı Devlet Memurları ve Diğer Devlet Memurlarının Yargılanması Hakkında Kanun,
  4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu,
  5018 Sayılı Devlet Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu,
  5442 sayılı İl İdare Kanunu,
  Cumhurbaşkanlığının teşkilatına ilişkin 1 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin “Milli Eğitim Bakanlığı” başlıklı onuncu bölümünün hükümleri. EKYS sınavından kaç puan almam gerekiyor? Bu sınavda 100 üzerinden en az 60 puan alanlar başarılı sayılır. 80 soru olduğu için her soru 1,25 puan değerindedir. Sınav sonrasında doğru sayınızı 1,25 ile çarparak yazılı sınav puanınızı hesaplayabilirsiniz.
 • EKYS sınavı yanlış soruları doğruları götürüyor mu? HAYIR. EKYS sınavında yanlış sorular doğru soruları götürmez.
 • EKYS sınav puanları kaç yıl geçerlidir? Yazılı sınav sonuçları, kesin sonuçların yayınlanmasından itibaren üç yıl süreyle geçerlidir.
 • EKYS sınavında alınan puanlar kaç kez kullanılabilir? Kullanılan yazılı sınav puanı birden fazla kullanılamaz. Yazılı sınavda notlarını yükseltmek isteyenler yazılı sınava tekrar girebilirler. Yazılı sınavların geçerlilik süresi ile sınırlı olmak ve daha önce kullanılmamış olmak kaydıyla, yazılı sınavdan alınan en yüksek puan dikkate alınacaktır.

EKYS Sözlü Sınav Konuları ve Ağırlıkları
MADDE 23 – (1) Sözlü sınavda adaylar;

a) Yazılısınav konuları (mevzuat ve genel kültür): %20,
b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü: %20,
c) Temsil kabiliyeti, liyakati, tutum ve davranışlarının göreve uygunluğu: %20,
ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı: %20,
d) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı: %20,
yönlerinden, konuların ağırlık derecelerine göre sözlü sınav komisyonu tarafından değerlendirilir.

Sözlü sınav (Mülakat)
MADDE 24 –

(1) Yazılı sınav puanı ile Ek-1’de yer alan Değerlendirme Formu üzerinden yapılacak değerlendirmeye göre alınan puanın aritmetik ortalaması sonucunda oluşan puan sıralamasına göre en yüksek puan alandan başlamak üzere, eğitim kurumlarının boş bulunan yönetici sayısının üç katı aday sözlü sınava çağrılır. Son sıradaki adayla aynı puana sahip olan adaylar da sözlü sınava çağrılır.

(2) Müdür, müdür başyardımcılığı ve müdür yardımcılığı için yapılacak sözlü sınava katılmaya hak kazanan adaylar, 23 üncü maddede belirtilen sözlü sınav konuları ve ağırlıkları dikkate alınarak Ek-3’te yer alan Sözlü Sınav Formu üzerinden sözlü sınav komisyonunca 100 tam puan üzerinden değerlendirilir.

(3) Sözlü sınavda 60 ve üzerinde puan alanlar başarılı sayılır.

Diğer Sınav yazıları

Detaylı Bilgi

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir