ÖTV Düzenlemesi Sonrası Değişiklikler

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin Resmi Gazete’de yayımlanmasıyla birlikte, vergi matrahında otomobillere uygulanan orana göre değişiklik yapılmış, % 5 olan matrah 85.000 ITL’den 92.000 ITL’ye, matrah ise % 5’e yükseltilmiştir.

130.000 Lira’dan 150.000 Lira’ya %50 ÖTV oranı, Lira’yı desteklemek için çıkarıldı. Ayrıca 1.800 cc’yi geçmeyen hibrit motorlu araçlar için % 5 emlak vergisi oranı 85.000 Lira’dan 11 .000 Lira’ya, %50 emlak vergisi oranı 135.000 Lira’dan 170.000 Lira’ya yükseltilmiştir. .. Hazine Vergi Dairesi muhabiri

AA’nın aldığı bilgiye göre, ülkede yoğunlaşan otomobil kategorisine ilişkin düzenlemelerin otomobil fiyatlarında belirli bir düşüşe yol açması gerekiyor.

Hedef, bu segmentte fiyatları düşürerek cari açığı azaltmak ve böylece yerli araçların vergi matrahı arttıkça tercihin bu araçlara kaydırılması ve aynı zamanda araç fiyatlarının düşürülerek enflasyona olumlu katkı sağlanmasıdır. Bu kategorideki arabalar.

Motor hacmi 1600 cc’nin altındaki otomobillerin satış fiyatı değişmedi, ancak 328.602 liranın üzerindeki otomobillerin satış fiyatı 85.000’den 92’ye çıktı. ÖTV oranı tabanının üzerinde bin lira % 5. 162.8 0 TL olarak fiyatlandırılan otomobillerin fiyatının ise 5.000 TL ile 17.000 TL arasında olması bekleniyor.
Aynı şekilde, %50 ÖTV oranına esas alınan ÖTV referans eşiğinin 130.000 liradan 150.000 liraya yükseltilmesi için, 600 lira veya 231.0318 olan otomobil fiyatı üzerinden alınan vergi dahil 2 lira 16.000 Lira’dan 50.000 Lira’ya çıkması bekleniyor.

İthal otomobillere yönelik talep, düşük tüketim vergisi oranlarına sahip bölgelere yöneliktir.
Buna karşılık, 1600 cm3’ten fazla deplasmana sahip çoğu araç, ithal araç fiyatları temelinde değişmeden kalır.

Dolayısıyla vergi politikasındaki değişiklikle birlikte yüksek fiyatlı ithal otomobillere olan talep düşük ÖTV oranlı otomobillere yönelmekte ve bu kapsamda ithal ucuz otomobiller ve yurtiçi otomobil satışları azalarak ithalatın azalmasına neden olacaktır. ve cari açığın azaltılmasına olumlu katkı sağlayacak kompozisyon değişikliği.

MASFED Yönetim Kurulu Başkanı Erkoç: Yenileme ile ilgili temel düzenlemeler azalıyor. araba arabalar yansıyacak. Güncelleme ile birlikte piyasa hareketlenecek ve regülasyon, gerileyen otomobil endüstrisinin can damarı olacak” dedi.

değişikliğinin bazı yeni arabaların fiyatını düşüreceğini hatırlatan Erkoç, düzenlemelerin bazı yeni arabaların fiyatını 60.000 Rs’ye indireceğini söyledi.

Erkoç, yeni tipin tüm sektörlerde daralmalara neden olduğuna dikkat çekti. mali zorlukların satın alma gücünü azalttığını iddia ederek otomobil endüstrisini de etkiledi.

Döviz kurlarındaki dalgalanma nedeniyle araç maliyetlerinin arttığını açıklayan Erkoç, TBS arttıkça otomotiv pazarının daraldığını söylüyor.

Erkoç, yeni araba fiyatlarının düşürülmesinin kullanılmış araba endüstrisini de canlandıracağını belirterek şunları söyledi: Temel yükseltmeler pazarı canlandıracak ve düzenleme, otomobil endüstrisinin düşüşünü yönlendirecek. »

Yönetmelikle neler değişti? Cumhurbaşkanlığı
sayılı kararla, 1600 cc motor hacmine sahip araçlar için ÖTV segmenti için vergi matrahı üst sınırı 85.000 Lira’dan 92.000 Lira’ya yükseltildi.

ÖTV olan %50 limiti içindeki araçlar için yeni temel limit 92.150.000 lira, aynı motor gücüne sahip araçlar için 85.000’den 130.000 lirete çıkarıldı.

1600 ila 2000 cc motor hacmine sahip otomobiller ile 50 kW’tan büyük ve 1800’e kadar motor hacmine sahip elektrikli otomobiller için vergi oranı artırılır, ortalama fiyat 11 .000 lirette % 5’tir. .. tamamlamak.

Aynı motor kapasitesine sahip otomobiller için, 11 .000 Lira’dan 170.000 Lira’ya %50’lik ÖTV oranı bazında da 85.000 Lira’dan 135.000 Lira’ya indirilen temel vergi sınırı.

Diğer otomotiv haberleri: Otomobil | tetaton