Ders Süresi O İllerde 30 Dakika Oldu (Güncel)

Okulların açılması ile kimi illerin hıfzıssıhha kurulları da tedbirler konusunda geçen yılki uygulamaları uygun gördü. Bunlardan biri de ders sürelerinin düşürülmesi.

Diyarbakır Milli Eğitim İlimiz genelinde bulunan ve ikili eğitim öğretim yapılan Okullarda 13 Eylül 2021 tarihinden itibaren ders sürelerinin 30 ( Otuz) dakika ile sınırlandırılmasına,

Bursa Milli Eğitim tüm resmi eğitim öğretim kurumlarında 1 ders saati için sürenin en az 35 dakika olacak şekilde planlama yapılmasını, öğlen aralarına ait sürelerin mümkün olduğunca uzun tutulmasını istedi.

Hatay Milli Eğitim, tüm resmi ve okul öncesi kurumlarında ders saatini 40 dakika, diğer resmi ve özel tüm okullarda ise 30 dakika, öğlen arasının normal eğitim yapan kurumlarda 40 dakika, ikili eğitim yapan okullarda ise iki devre arasının 30 dakika olarak belirlendi.

Kırıkkale Milli Eğitim ikili eğitime geçen Temel Eğitime bağlı okullarda ders saatlerinin en az 30 dakika, mesleki ve teknik eğitime bağlı liselerde ise ders saatlerinin en az 35 dakika olarak planlamasını istedi

Mersin İl Milli Eğitim Müdürlüğünce gönderilen yazı ile il genelindeki resmi ve özel okul öncesi kurumlarda (Anaokulu – Anasınıfı – Uygulama Anasınıfı) ders saatlerinin 40 dakika, diğer resmi ve özel tüm okullarda 30 dakika olarak uygulanması,
öğle arasının normal eğitim yapan kurumlarda 40 dakika ikili yapan tüm okullarda ise 1 saat olarak uygulanması uygun görüldü.

Ancak bu sabah alınan yeni bir haber ile Mersin İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Vali’nin de onayını alarak ders sürelerini düşüren kararı iptal etti deniliyor.

Diğer eğitim haberleri: Eğitim | tetaton