15-19 Kasım Hizmetiçi Faaliyetler Nasıl Yapılacak

Okullar 12 Kasım tarihinde ara tatile girdi. Ancak Öğretmenler hizmetiçi seminerlerine EBA üzerinden online (çevrimiçi) devam edecek.

15-19 KASIM MESLEKİ ÇALIŞMA SEMİNERİ KILAVUZU

Uzaktan Eğitime İlişkin Açıklamalar

  1. Öğretmenler mesleki çalışmalarını hizmetiçi eğitim yoluyla uzaktan yapacaklardır.
  2. Eğitimler EBA üzerinden yapılacaktır.
  3. EBA’ya giriş yapılarak “Mesleki Gelişim” altında yer alan “15-19 Kasım Mesleki Çalışma Dönemi Seminer Konuları” başlıklı alandan ulaşılacaktır.
  4. Her öğretmenin EBA üzerinden kendilerine sunulan eğitimlerden bir (1) eğitim faaliyetine katılması ve tamamlaması yeterli olacaktır.
  5. Eğitimler asenkron (eş zamanlı olmayan) olarak sunulmakta olup eğitim süresi içerisinde belirtilen günlerde tamamlanmalıdır. Öğretmenler belirtilen tarihlerde istediği zaman aralığında eğitimi
  6. Seminerde yer alan videoları eksiksiz izlediğinizde video isminin yanında yer alan işaret, yeşil tik simgesine dönüşmektedir. Herhangi bir sebeple eğitim yarıda bırakıldığında tekrar girişlerde eğitimler kaldığı yerden devam
  7. Eğitimler izlenirken browser (Crome, İnternet Explorer vb.) üzerinde başka bir sekme veya uygulama açılmamalı ve video atlanmamalıdır. (Sistemin uzun süre cevap vermemesi durumunda “F5” veya “CTRL+F5” tuşları ile sayfa yenilenebilir)

 

15-19 Kasım 2021 Tarihleri Arasında Yapılacak Mesleki Çalışma Programı

 

Sıra No Tarih Hedef Kitle
1 15 /11/2021

Saat: 01:00-23:59

Okul öncesi öğretmenleri (Özel eğitim okul ve kurumları dâhil)
 2 16 /11/2021

Saat: 01:00-23:59

İlkokul öğretmenleri (Özel eğitim okul ve kurumları dâhil)
 3 17 /11/2021

Saat: 01:00-23:59

Ortaokullarda görev yapan öğretmenler (Özel eğitim okul ve kurumları dâhil)
4 18 /11/2021

Saat: 01:00-23:59

Liselerde görev yapan öğretmenler (Özel eğitim okul ve kurumları dâhil)
 5 19 /11/2021

Saat: 01:00-23:59

Diğer eğitim kurumlarında görevli öğretmenler

 

15-19 Kasım 2021 Mesleki Çalışma Eğitimi Uzaktan Eğitim Faaliyeti Tablosu

 

Hedef Kitle No Mesleki Çalışma Adı (Hizmetiçi Eğitim Falliyeti Adı)  

Faaliyet İçeriği

Okul Öncesi İlkokul Ortaokul Lise  

 

1

Mesleki Çalışma-FATİH Projesi

– BT nin ve İnternetin Bilinçli ve Güvenli Kullanımı Semineri

Teknik Boyutu Eğitim boyutu Sağlık Boyutu

Psikososyal Boyut Hukuki Boyut

 Ortaokul Lise  

2

Mesleki Çalışma-Bellek Teorisi

ve İngilizce Kelime Öğrenme Yöntemleri Semineri

Bellek Teorisi ve Hafızanın Çalışma

Prensipleri ile Yabancı Dil Ediniminde Kelime Öğrenmenin Önemi

 Ortaokul Lise  

3

Mesleki Çalışma-Çevrim İçi

İngilizce Öğretimine Giriş Semineri

İngilizce Öğretiminin Çevrim İçi Ortama

Taşıması ve Farklı Çevrim İçi Platformların İngilizce Öğretiminde Kullanılması

 Ortaokul Lise  

4

Mesleki Çalışma-Çevrim İçi Öğrenmede Ölçme-

Değerlendirme Semineri

İngilizce Öğretiminde Ölçme ve

Değerlendirmenin Temel Prensipleri,

Kriterleri ve Dil Becerisi Ölçme Teknikleri

 İlkokul Ortaokul Lise  

 

5

Mesleki Çalışma-Çocuklar İçin Felsefe – P4C Farkındalık

Eğitimi Semineri

Çocuklar İçin Felsefe – P4C P4C Düşünme Becerileri Felsefi Sorgulama

Atölyenin Uygulama Örneği ile İlişkilendirilmesi

Okul Öncesi İlkokul Ortaokul

Lise

 

6

Mesleki Çalışma-Müze Eğitimi Semineri Müze Eğitimi Süreçleri, Eğitim Programları, Teknoloji Kullanımı
 

 Okul Öncesi

 

 

7

Mesleki Çalışma-Okul Öncesi Öğretmenlerinin Uzaktan Eğitim Süreçlerinde İlk Okuma Yazma ve Matematik Öğretimi Becerilerinin Geliştirilmesi

Uzaktan Eğitim Semineri

Uzaktan Eğitimde Okul Öncesi İlk Okuma Yazma ve Matematik Öğretimine Yönelik Web 2.0 Araçlarının Kullanımı, Drama

Etkinlikleri, Materyal Kullanımı, Etkileşimli İçerik Hazırlama

 Ortaokul Lise  

8

Mesleki Çalışma-Öğrencilerin Biyo-ritimleri ile Uyumlu İngilizce Öğretme- Öğrenme

Etkinlikleri Semineri

Biyolojik Ritimlere Yönelik Çalışma Yöntemleri ve Uygun İngilizce Etkinlikler
 Okul Öncesi İlkokul Ortaokul Lise

Diğer

 

 

 

9

Mesleki Çalışma-Proje Danışmanlığı Semineri Bilimsel Araştırma Süreçleri ve Sınıflandırılması

Bilimsel Araştırmada Değişken Kavramı ve Değişken Türleri

Bilimsel Araştırma Sürecinde Uyulması Gereken Etik Kurallar

Bilimsel Araştırma Projelerinde Değerlendirme ve Sunma

Okul Öncesi İlkokul Ortaokul

Lise

 

10

Mesleki Çalışma-Protokol Kuralları Uzaktan Eğitim Semineri Protokolde Temel İlke ve Ögeler

Davranış, Giyim ve Bakım, Makam, Konuk ve Ziyaret, Davet ve Ziyafet, Toplantı Protokolü

 Ortaokul Lise  

11

Mesleki Çalışma-Siber Güvenliğe Giriş Eğitimi Semineri Siber Güvenlik İhtiyacı

Saldırılar, Kavramlar ve Teknikler Verilerinizi ve Gizliliğinizi Koruma

Okul Öncesi İlkokul  

12

Mesleki Çalışma-Türk İşaret Dili Uzaktan Eğitim Semineri -1 Tanışma, Harfler ve Rakamlar

Renkler, Meyveler, Sebzeler ve Ev Eşyaları Günlük Aktiviteler, Duygular, Hava Durumu

 

Ortaokul Lise     Giysiler ve Şehirler Yiyecekler ve İçecekler Vücudumuzu Tanıyalım
 Ortaokul Lise  

 

13

Mesleki Çalışma – Uzaktan Eğitim Süreçlerinde Öğretim Becerilerinin Geliştirilmesi Semineri Uzaktan Öğretim Süreci Ve Tasarımı ,

Uzaktan Eğitim Ve Etik, İçerik Geliştirme Çoklu Ortam İçeriklerinin Tasarımı Ve Kullanımı, Etkileşimli İçerik Geliştirme,

Uzaktan Eğitimde Öğretimi Farklılaştırma

 Okul Öncesi  

14

Mesleki Çalışma – Harmanlanmış Ortamlarda Okul Öncesi Düzeyinde Öğretimi

Farklılaştırma Semineri.

Farklılaştırılmış Öğretim, Uzaktan Eğitimde Farklılaştırılmış Öğretim
İlkokul  

15

Mesleki Çalışma – Harmanlanmış Ortamlarda İlkokul Düzeyinde Öğretimi Farklılaştırma

Semineri.

Harmanlanmış Ortamlarda İlkokul Düzeyinde Öğretimi Farklılaştırma
Okul Öncesi İlkokul Ortaokul

Lise

 

16

Mesleki Çalışma – Kapsayıcı Eğitim Semineri Kapsayıcı Eğitim ve Öğrenme Ortamları, Sosyal Çevre

Kılavuz: https://dosya-ebaders.eba.gov.tr/ders/BASE_URL/GENERAL_RESOURCES/PD_GUIDE/15-19_KASIM_MESLEKI_CALISMA_SEMINERI_KILAVUZU.pdf

Diğer eğitim haberleri: Eğitim | tetaton